یکی از بازی های معروف ماکرومدیا و بسکت بال است.که پرتاب و تور اندر دنیا مشهور است و قابلیت های ان لاین زیادی را متحمل می شود.کل بازی در 35 سانیه وقت دارید تا پرتاب کنید.کل بازی درهمین قدر خلاصه می شود. 3d net blazer